Arbesko, fabric, Photographer: Ulla-Carin Ekblom

Vår policy för miljökontroll

Gällande lagar och andra myndighetsbestämmelser utgör miniminivån. Alla bolag i Arbesko-koncernen ska dessutom sträva efter att:

förhindra att verksamheten får negativa konsekvenser för luft, vatten och mark och alltid utnyttja de bästa tillgängliga och ekonomiskt mest lämpliga teknikerna för att i möjligaste mån minska utsläppen, minska mängden avfall i samtliga processer, åstadkomma kontinuerliga förbättringar på miljöområdet.

Arbeskos resultat på området miljökontroll

Vårt arbete på området miljökontroll bygger på en analys av vilka konsekvenser vår produktion har för miljön. Bolagen inom Arbesko-koncernen har sedan början av 1990-talet arbetat enligt en långsiktig miljöstrategi.

  • Under 1991/1992 ansökte vi på eget initiativ om miljökoncessioner för våra två fabriker i Kumla och Strömstad.
  • Under perioden 1990–2008 har vi med hjälp av våra koncessioner och strategiska mål minskat utsläppen, förbrukningen och kemikalieavfallet betydligt, i flera fall med så mycket som 100 %.

Vi har regelbundet genomfört avfalls- och gasanalyser med mycket goda resultat när det gäller minskade miljökonsekvenser. Återkommande inspektioner utförs och varje år sammanställer vi en miljöredovisning för våra produktionsanläggningar.

Vi är väl insatta i hur vår produktion påverkar miljön.

Samtliga material och komponenter som ingår i våra skor köps från väletablerade leverantörer som följer gällande EU-lagstiftning och andra tillämpliga regler om miljöpåverkande kemikalier. Våra skokartonger och andra förpackningsmaterial är i regel gjorda av återvunnet material. Arbesko AB är anslutet till REPA-Registret AB.

Miljöcertifiering

Alla våra produktionsanläggningar har certifierade miljöhanteringssystem som bygger på SS EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015. Miljöhanteringssystemen har certifierats av BMG TRADA Certifiering AB (Sverige) och BSI (Brasilien).

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom