Vi ska tillgodose kundernas krav, förväntningar och behov. Det innebär att vi ska leverera produkter av rätt kvalitet och mängd i rätt tid. Genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet strävar vi efter att leverera produkter med ”noll fel”.

Kvalitetskontroll – vår produktionsanläggning är certfierad enligt SS EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015.

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom